THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

сряда, 31 март 2010 г.

"BULGARIAN ORIGINALS" ФОРУМ \ "BULGARIAN ORIGINALS" FORUM

Благодарение на усилията на Анчо, заработи форум "Bulgarian Originals"(линкът е в горната част на титулната страница на блога). Там можете да публикувате своите въпроси, предложения и мнения по съдържанието на блога. \ Ancho launched "Bulgarian Originals" forum (link is at the top of the cover page of the blog). There you can post your questions, suggestions and comments about the blog.