THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

петък, 16 април 2010 г.

ФИЛМОВИ ХИТОВЕ НА МИТКО ЩЕРЕВ '98 "ОСЪДЕНИ ДУШИ (ЕКС. ДИАНА ЕКСПРЕС) \ GREATEST MOVIE HITS BY MITKO SHTEREV '98 "DOOMED SOULS" (EX. DIANA EXPRESS)

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------
MC Rip
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Тема от филма "Осъдени луши"
А2. Тема от сериала "Завръщане от Рим"
А3. Тема от сериала "Адаптация"
А4. Тема от сериала "Адаптация" - нова версия
А5. Тема от филма "Бронзовата лисица"
А6. "Remember Only This Night" - песен от филма "La Donna e Mobile"
А7. Финални надписи от филма "Берлинска конспирация"
А8. "Ретро блус" от филма "Жребият" 
А9. Тема на Роза и Скарлатов от филма "Жребият"
А10. Централна тема от филма "Жребият"
--------
B1. "Предложение за женитба"
В2. "Целувката"
От филма "La Donna e Mobile"
В3. " IKnow What Is Heaven"
В4. Начални надписи
В5. Тема на самотата
В6. Морска сцена
В7. Любовна сцена
В8. Смъртта на Жаки
В9. Оркестрова тема "Леткис
В10. "Гонитбата" - "Берлинска конспирация"
----------------------------------------