THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

четвъртък, 10 юни 2010 г.

ЛИЛИ ИВАНОВА - АСЕН ГАРГОВ '83 \ LILI IVANOVA - ASSEN GARGOV '83

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
ПЛОЧАТА Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КАЛИН ТОДОРОВ \ THIS VINYL IS PROVIDED BY KALIN TODOROV
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Сърцето те избра - Д. Пенев, Д. Керелезов, Н. Андреев
А2. С вечна жажда - м. и ар. Н. Андреев, Н. Захариева
А3. Не знам дали си ти - З. Попова, Й. Янков, А. Бахаров
А4. Кратка вечност - Т. Филков, В. Николаев, Л. Денев
А5. Кратко лято - А. Гаргов, Д. Керелезов, Н. Андреев
А6. Късен стих - А. Йосифов, П. Матев, Р. Бояджиев
--------
B1. Признание - А. Гаргов, М. Белчев, Н. Андреев
В2. Спри за миг - м. и ар. Н. Андреев, Н. Захариева
В3. Вярвам аз - Я. Миладинов, С. Банков, К. Цеков
В4. Съдница - А. Йосифов, П. Матев, Н. Андреев
В5. Забравен дом - Н. Андреев, В. Николаев, А. Бахаров
В6. Очаквани думи - С. Русинов, Ж. Колев, Н. Андреев
----------------------------------------