THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

петък, 19 ноември 2010 г.

SP-КОМПИЛАЦИЯ BTM5598 (SP) '64 \ SP-COMPILATION BTM5598 (SP) '64

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------
Моно \ Mono
--------
Компилация \ Compilation
--------------------------------------------
ПЛОЧАТА Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ АДЕЛИНА ДЯНКОВА \ THIS VINYL IS PROVIDED BY ADELINA DYANKOVA
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Студия - М. Левиев
изп. ЕОБРТ, дир. авторът
А2. Ай, люли - Л. Лядова
изп. Ирина Чмихова с ЕОБРТ, дир. М. Левиев
--------
В1. Дъжд - Б. Карадимчев
изп. Кирил Семов с ЕОБРТ, дир. М. Левиев
В2. Добруджана - Л. Лесичкова
изп. ЕОБРТ, дир. М. Левиев
--------------------------------------