THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

неделя, 12 декември 2010 г.

КАТЯ ФИЛИПОВА (SP) BTK3333 '76 \ KATYA FILIPOVA (SP) BTK3333 '76

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
ПЛОЧАТА Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ГИНКА ЗАРЗАЛИЕВА \ THIS VINYL IS PROVIDED BY GINKA ZARZALIEVA
--------------------------------------------
Версия на обработката 0.7 \ Version of Remastering 0.7
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Любящо сърце - Ч. Ниемен, В. Филипов, А. Бръзицов
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян
--------
В1. Не, не е свършено - П. Себастиян, М. Лана, Н. Куюмджиев
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян
--------------------------------------------