THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

понеделник, 6 юни 2011 г.

ОРКЕСТЪР "СОФИЯ" И НЕГОВИТЕ СОЛИСТИ BTA1495 '73 \ ORCHESTRA "SOFIA" AND ITS SOLOISTS BTA1495 '73

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Плочата е предоставена от Огнян Начев
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.2 \ Version of Remastering 1.2
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Песен за София - М. Нейкова, Б. Джамджиев, Р. Начков
изп. Мария Нейкова
А2. Споиен - А. Йосифов, П. Матев, И. Янков
изп. Йордан Марчинков
А3. Не си отивай - б. т. Д. Стойчев, Д. Симеонов
изп. Христо Кидиков
А4. Летни дни - м. и ар. В. Николов
А5. Приказка - м. и ар. Т. Русев, Д. Дамянов
изп. Христо Кидиков
--------
В1. Канон - Д. Панков, ар. П. Попов
В2. Без топлина - м. и ар. М. Аладжем, Д. Ценов
изп. Доника Венкова
В3. Магия - б. т. М. Спасов, С. Венков
изп. Йордан Марчинков
В4. Малко момиче - ар. С. Венков
В5. Отиваш си - Н. Андреев, Д. Ценов, Р. Начков
изп. Доника Венкова
В6. Има земя - М. Нейкова, С. Банов, Д. Симеонов
изп. Мария Нейкова
--------
Диригент - Д. Симеонов
-----------------------------------------