THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

петък, 15 юли 2011 г.

ТРИО СПЕШЕН СЛУЧАЙ BTA12573 '88 \ URGENT SHOW BAND BTA12573 '88

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Плочата е предоставена от Милена Гунчева
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.2 \ Version Of Remastering 1.2
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Мама, татко и аз - м. и т. К. Ампов, Спешен случай
А2. Опасни замени - К. Ампов, Г. Константинов
А3. Ревност - К. Ампов, Д. Керелезов
А4. Всяка неделя - м., т. и ар. К. Ампов
А5. Малкият човек - А. Савелиев, Ж. Колев, К. Ампов
А6. Страх - К. Бояджиев, С. Цанев, К. Ампов
--------
B1. Сезони - К. Ампов
В2. Мари, Марийко - м. и т. нар., обр. К. Ампов
В3. Джоре Дос - м. и т. нар., обр. К. Ампов
В4. Рипанка - С. Младенов, Д. Керелезов, К. Ампов
В5. Спасение - К. Ампов, Н. Славчев
В6. Мъжко време - К. Ампов, Ж. Колев
----------------------------------------