THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

вторник, 30 август 2011 г.

ЛИЛИ ИВАНОВА - АСЕН ГАРГОВ BTA10244 '78 "ЖИВОТЪТ НИ СЪБИРА, ЖИВОТЪТ НИ РАЗДЕЛЯ" \ LILI IVANOVA - ASSEN GARGOV BTA10244 '78 "THE LIFE UNITED US, THE LIFE PARTS US"

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.0 \ Version Of Remastering 1.0
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Животът ни събира, животът ни разделя - Л. Иванова, Н. Захариева, И. Пеев
А2. Вечната игра - м. и ар. И. Пеев, Ж. Кюлджиева
А3. С любов да минем през света - Т. Русев, Д. Дамянов, И. Пеев
А4. Красивият миг - А. Гаргов, Г. Иванова, К. Драгнев
А5. Само споменът има пътеки - м. и ар. М. Ваклинов, И. Игнатов
А6. Разминаване - Т. Русев, Д. Дамянов, И. Пеев
--------
B1. Най-хубавият лъч - м. и ар. Я. Миладинов, Н. Чолаков
В2. Отминали години - м. и ар. Н. Андреев, А. Ошанов
В3. Посвещение - А. Йосифов, П. Матев, К. Драгнев
В4. Когато те намерих - м. и ар. Н. Андреев, А. Ошанов
В5. Ручей - Я. Миладинов, Д. Точев, К. Драгнев
В6. Две думи от нас - А. Йосифов, Д. Точев, К. Драгнев
----------------------------------------