THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

понеделник, 5 септември 2011 г.

СТУДИО "В" BTA1798 '75 \ STUDIO "W" BTA1798 '75

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Плочата е предоставена от Румен Косатев
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.0 \ Version of Remastering 1.0
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Насам-натам - б. т. Зах. Петров
А2. Всичко започна през юни - б. т. Зах. Петров
А3. Имена - Я. Миладинов, Р. Ралин
А4. По пътя нагоре - б. т. Д. Керелезов
А5. Звъни звънецът - Т. Русев, Д. Дамянов
A6. Това е неизбежно - В. Казасян, З. Петров
--------
В1. Игра на думи - Ст. Димитров, Кр. Станишев
В2. Всичко или нищо - В. Казасян, З. Петров
В3. Кръговрат - б.т. Зах. Петров
В4. Все едно - б.т. Н. Захариева
В5. Моята песен - Ал. Йосифов, П. Матев
B6. Писма - б.т. Д. Керелезов
----------------------------------------
Аранжименти: Вили Казасян
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян
-----------------------------------------