THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

четвъртък, 16 януари 2014 г.

РУМЯНА КОЦЕВА BTA12103 '87 "ВОДОПАД" \ ROUMYANA KOTSEVA BTA12103 '87 "WATERFALL"

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Плочата е предоставена от Красимир Стоянов
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.0 \ Version Of Remastering 1.0
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Водопад - Р. Бояджиев, Б. Василев
А2. Непознат - М. Ганева, П. Анастасов
А3. Попътно настроение - С. Димитров, Е. Бурнаски
А4. Зимни слънца - М. Щерев, Д. Керелезов
А5. Открито море - К. Бояджиев, П. Йорданова
--------
B1. Писмо - Р. Бояджиев, Д. Жотев
В2. Безсилие - Т. Филков, М. Георгиева
В3. Надеждата крепи човека - Ж. Шейтанов, Д. Ценов
В4. Летен дъжд - А. Бръзицов, М. Стоянов
В5. Защо човек се ражда - А. Драгнев, Г. Джагаров
----------------------------------------

1 коментар: