THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

четвъртък, 3 януари 2008 г.

ЩУРЦИТЕ '68 - '80 (част 2) \ SHTOURTSITE '68 - '80 (part 2)

MP3, 320Kbps, Artwork included
------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Клетва - К. Маричков, В. Даверов (1996)
А2. За спомен от Щурците (medley) (1983)
А3. Говори се за нещо - б.т. К. Маричков (1976)
А4. Бяла светлина - П. Гюзелев, М. Минков (1978)
А5. Манекени - Ат. Косев, Д. Керелезов (1978)
А6. Дяволски сезон - П. Гюзелев, М. Минков (1976)
А7. ХХ век - К. Маричков, В. Николаев (1980)
А8. Кой е той - П. Гюзелев, Ж. Кюлджиева (1978)
А9. Помниш ли - Вл. Тотев, В. Николаев (1980)
А10. На прага - К. Маричков, К. Маричков (1976)
А11. Далечен залив - К. Маричков, Ст. Банков (1976)
А12. Вик - К. Маричков, Вл. Попов (1987)
А13. Пред парадния вход - К. Маричков, В. Петров (1987)
А14. Малкият светъл прозорец - Ат. Косев, М. Спасов (1968)
А15. Празник на цветята - Ат. Бояджиев, Б. Гудев (1968)
----------------------------------------
1967 - 1968
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Веселин Кисьов - китара, вокал
Петър Цанков - ударни, вокал
1969 - 1970
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Константин Атанасов - китара, вокал
Петър Цанков - ударни, вокал
1974 - 1976
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Борислав Панов - клавишни, вокал
Георги Марков - ударни
1976 -
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Владимир Тотев - клавишни, вокал
Георги Марков - ударни
----------------------------------------

сряда, 2 януари 2008 г.

ЩУРЦИТЕ '68 - '80 (част 1) \ SHTOURTSITE '68 - '80 (part 1)

MP3, 320Kbps, Artwork included
------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Среща - Хр. Ковачев, С. Стоянов (1980)
А2. Две следи - К. Маричков, Ст. Банков (1980)
А3. Сватбен ден - П. Гюзелев, Ж. Кюлджиева (1980)
А4. Веселина - П. Ступел, Р. Ралин (1968)
А5. Дай ми малко нежност - П. Гюзелев, Д. Стойчев (1976)
А6. Слънчево пътуване - П. Гюзелев, Д. Керелезов (1980)
А7. Звезден път - К. Маричков, Д. Керелезов (1978)
А8. Песен за щурците - К. Маричков, Д. Стойчев (1969)
А9. Звън - Ат. Бояджиев, Б. Гудев (1968)
А10. Жулиета - Вл. Тотев, В. Николаев (1980)
А11. Гатанки-ладанки - Ат. Бояджиев, Б. Гудев (1978)
А12. Някои от вас - К. Маричков, М. Башева (1978)
А13. Стар албум - б.т. П. Цанков (1969)
А14. Обич - Б. Панов, Р. Русев (1976)
А15. Загадка - К. Маричков, Кр. Станишев (1980)
А16. Песен за теб - К. Маричков, Ст. Банков (1975)
А17. Ти не разбра - П. Гюзелев, Д. Стойчев (1975)
----------------------------------------
1967 - 1968
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Веселин Кисьов - китара, вокал
Петър Цанков - ударни, вокал
1969 - 1970
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Константин Атанасов - китара, вокал
Петър Цанков - ударни, вокал
1974 - 1976
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Борислав Панов - клавишни, вокал
Георги Марков - ударни
1976 -
Кирил Маричков - бас китара, вокал
Петър Гюзелев - китара, вокал
Владимир Тотев - клавишни, вокал
Георги Марков - ударни
----------------------------------------
ЩУРЦИТЕ '68 - '80 (част 1)