THIS SITE CONTAINS BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC FROM THE PAST CENTURY

събота, 19 март 2011 г.

КОКТЕЙЛ BTA1405 '73 \ COCKTAIL BTA1405 '73

MP3, 320Kbps, Artwork included
--------------------------------------------
Плочата е предоставена от Румен Иванов
--------------------------------------------
Компилация \ Compilation
--------------------------------------------
Версия на обработката 1.0 \ Version Of Remastering 1.0
--------------------------------------------
ТРЕКЛИСТ
--------
А1. Дилмано, Дилберо - обр. М. Щерев
изп. Е. Димитров със сестри Кушлеви
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
А2. Утре пак - б. т. З. Петров
изп. Богдана Карадочева
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
А3. Момчето и вятъра - М. Аладжем, Д. Ценов
изп. Мустафа Чаушев
съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян
А4. Ти, момче - б. т. С. Михайлова
изп. Сия Михайлова и Нели Жекова
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
А5. Жълтата река - б. т. Д. Ценов
изп. Мустафа Чаушев с вок. група
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
А6. Ако бъдем заедно - б. т. Н. Вълчев
изп. Кирил Христов
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
--------
B1. Циганско сърце - Дибари, б. т. Б. Карадочева-Е. Димитров
изп. Емил Димитров
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
В2. Зная аз - б. т. Н. Желев
изп. Нели Жекова
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
В3. Пеперуди - Т. Русев, Д. Дамянов
изп. Мустафа Чаушев с вок. група
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
В4. Двамата - М. Аладжем, Д. Ценов
изп. Христо Кидиков
съпр. орк. "Балкантон", дир. М. Аладжем
В5. Тази вечер ще заминеш - б. т. Д. Ценов
изп. Сия Михайлова и Нели Жекова
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
В6. Всяка вечер и винаги - б. т. Н. Вълчев
изп. Кирил Христов
съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
----------------------------------------